Skip to main content

OM FACTORY là trường đào tạo giáo viên Yoga thiết kế chương trình giảng dạy toàn diện 30 giờ với khóa Yin căn bản, 30 giờ với khóa Yin nâng cao dành cho các học viên yoga nghiêm túc, thực sự quan tâm tới Yoga, cũng như khát khao được giảng dạy Yoga chân chính, có công cụ để tự tin truyền đạt. Khóa đào tạo tập trung sâu vào việc chỉnh sửa tư thế xấu, giảm những chỗ đau trên cơ thể, gia tăng năng lượng và sự tập trung để cải thiện sức khỏe tổng thể. Chương trình của chúng tôi giúp cho học viên cơ hội sáng tạo và tự khám phá. Sứ mệnh của chúng tôi là hướng dẫn học viên đào sâu luyện tập, đồng thời cung cấp các phương pháp giảng dạy và trải nghiệm để phát triển và tìm tòi sự thể hiện riêng của học viên. Trong một môi trường thân thiện và gần gũi, chương trình đào tạo này khuyến khích khả năng sáng tạo của học viên và giúp họ tìm ra con đường riêng của mình.

Đào tạo Giáo viên Yin Yoga

Yin Yoga cơ bản 30hrs 

Học viên sẽ được tiếp cận chuyên sâu với những kiến thức:

 • Tìm hiểu nghệ thuật giảng dạy Yin yoga
 • Tìm hiểu cách áp dụng phương pháp 5 yếu tố để dạy Yin
 • Tìm hiểu và khám phá nguyên tố của Meridian
 • Khám phá Giải phẫu và Vận động học
 • Khám phá các khía cạnh thể chất, tinh thần và cảm xúc của yin yoga
 • Mantras & Hơi thở
 • Dựng chuỗi và mẫu thực hành
 • Thực hành đứng lớp
 • Tìm hiểu cách hỗ trợ các tư thế để có mức độ phản ứng căng phù hợp cho từng học viên

Các Môn học

 • Định nghĩa Yin: Yin Yoga và Kéo giãn sâu
 • 5 yếu tố của y học cổ truyền Trung Quốc
 • 5 nguyên tố lõi của vũ trụ
 • Giải phẫu cơ bản trong Yin Yoga
 • Các tư thế và thực hành Asana
 • Dụng cụ và hỗ trợ trong Yin Yoga
 • Kỹ năng giảng dạy cơ bản
 • Khái niệm cơ bản về trình tự lớp
 • Phương pháp dựng chuỗi cơ bản
 • Thực hành đứng lớp

Yin Yoga Nâng cao 30hrs

Khoá học nâng cao là tiếp nối từ những kiến thức nền tảng của khoá Yin cơ bản, được đào sâu thêm vào khía cạnh Giải phẫu học, Năng lượng vi tế, Triết học và Ứng dụng triết học Yoga,… Mục tiêu của khoá học nhằm giúp các giáo viên đã có kinh nghiệm trong giảng dạy nâng tầm lớp học Yin của mình lên cấp độ chuyên sâu với các tư thế Asana và biến thể tác động mạnh mẽ đến người tập với sự hiểu biết sâu sắc về giải phẫu học ứng dụng trong từng tư thế.

Các môn học

 • Giải phẫu cơ bản và Yin Yoga
 • Tính chất của mô xương (sợi cơ và gân)
 • 4 thành phần của kéo giãn: Tĩnh Du (Âm-Địa), Kéo giãn chủ động (Dương-Hỏa), Kéo giãn thụ động (Âm-Đất/Nước), Kéo giãn chủ động (Dương-Mộc/Hỏa/Kim)
 • 12 Kinh tuyến Myfascial
 • Đọc cơ thể: Quan sát giải phẫu
 • Các Lớp và Năng lượng Vi tế- Vượt ra khỏi Hình dạng Vật lý
 • Klesa (5 phiền não, nguyên nhân của đau khổ)
 • Mối quan hệ tâm hồn: Triết học về nhận thức
 • Thuật ngữ về Cơ thể, Tâm trí, Tinh thần
 • 5 Kosha (Các trạng thái của sự tồn tại): Annamaya Kosha (Vỏ bọc vật chất), Pranamaya Kosha (Vỏ năng lượng sống), Manomaya Kosha (Vỏ bọc tinh thần), Vijnanamaya Kosha (Vỏ trí tuệ) , Anandamaya Kosha (Vỏ bọc hạnh phúc)
 • 8 Nhánh của Yoga
 • Tổng quan về các tư thế Yin Yoga
 • Ba Trụ cột của Thực hành Thể chất Yin Yoga
 • Yin Yoga Asana chuyên sâu
 • Phương pháp Giảng dạy Yin Yoga
 • Dụng cụ và Hỗ trợ trong Yin Yoga
 • Các biến thể và hỗ trợ cho asana trong thực hành Yin Yoga
 • Dựng chuỗi trong Yin Yoga
 • Thực hành giảng dạy

Cơ hội nghề nghiệp

 • Trở thành giáo viên Yin Yoga chuyên nghiệp, giảng dạy trong và ngoài nước cho các lớp nhóm và cá nhân
 • Mở rộng lợi thế chuyên biệt so với các giáo viên Yoga cơ bản
 • Tự thực hành Yin Yoga an toàn, hiệu quả

Học phí bao gồm

 • Giáo trình Đào tạo giáo viên Yin Yoga của OM Factory
 • Chứng nhận 30 giờ tín chỉ dành cho Yoga Alliance Mỹ
 • Chứng chỉ hoàn thành chương trình ĐTGV của OM Factory

Thời gian học và địa điểm

Yin Cơ bản

Hà Nội – 20/02/2023 – 23/02/2023

Sài Gòn – 06/03/2023 – 09/03/2023

Yin Nâng cao

Hà Nội – 28/03/2023 – 31/03/2023

Giảng viên – Chris & Tracy

70 Comments

Leave a Reply