Skip to main content

“Nếu bạn có kỹ thuật thì sẽ không cần tới quá nhiều sức mạnh hoặc luyện tập vất vả, nếu bạn không có kỹ thuật bạn dĩ nhiên sẽ cần trở nên khỏe hơn.”~ Jason Nemer, nhà sáng lập AcroYoga.

Mục tiêu của khoá ĐTGV là trao quyền cho học viên tìm thấy điều tốt nhất trong bản thân họ để vượt lên. Khoá học giúp tạo điều kiện cho học viên phát triển với các kĩ thuật, định tuyến, trình tự an toàn, thông minh và tiến bộ dựa trên giải phẫu học chuyên sâu, cam kết thích nghi để học viên cải thiện, cũng như cống hiến sâu sắc cho nghệ thuật giảng dạy, dựa trên một cách tiếp cận đa ngành để nuôi dưỡng môi trường học tập tối ưu.

Use These 12 Core Exercises to Transform Your Inversion Practice | YouAligned

Đào tạo Giáo viên Yoga Chuyên đề Đảo ngược

Cơ hội nghề nghiệp

 • Nâng cao kiến thức và khả năng tự hoàn thiện động tác của bạn thông qua những tiến bộ trong thực hành asana hàng ngày
 • Tìm hiểu các nguyên tắc giải phẫu của chuyển động cơ thể dành cho các tư thế đảo ngược
 • Những tiến bộ trong luyện tập cá nhân
 • Xây dựng chiến lược đào tạo tiến bộ tích cực
 • Nâng cao kỹ năng của bạn trong một môi trường học tập tận tâm với các giáo viên chuyên nghiệp hàng đầu, những người thực sự quan tâm đến trải nghiệm của bạn
 • Xác định mục tiêu cá nhân của bạn và tạo lập một kế hoạch hành động để thực hiện những mục tiêu này
 • Làm việc với các công cụ và đạo cụ khác nhau để hỗ trợ hành trình giữ thăng bằng trên đôi tay của bạn với sự kết hợp cả về thể chất và tinh thần
 • Tìm hiểu phương pháp huấn luyện cho các cấp độ khác nhau
 • Tìm hiểu cách đánh giá xem bạn hoặc học viên đã sẵn sàng để học cấp độ tiếp theo chưa
 • Tìm hiểu các kỹ thuật hỗ trợ
 • Thói quen tự chăm sóc sau luyện tập

Học phí bao gồm

 • Giáo trình Đào tạo giáo viên Yoga đảo ngược của OM Factory
 • Chứng nhận 25 giờ tín chỉ dành cho Yoga Alliance Mỹ
 • Chứng chỉ hoàn thành chương trình ĐTGV của OM Factory

Các môn học

 • Nguyên tắc thực hành đảo ngược
 • Triết học Yoga đối với đảo ngược
 • Khái niệm cơ bản về đảo ngược
 • Giải phẫu, sinh lý học và cơ chế sinh học của đảo ngược
 • Giải phẫu cấu trúc của cánh tay và vai
 • Cơ lõi và Bandhas
 • Kỹ thuật hỗ trợ và huấn luyện
 • Kĩ thuật hướng dẫn bằng lời nói
 • Asana (Tư thế) Đảo ngược và Bài tập thực hành
 • Đào tạo và dựng chuỗi và cách dạy đảo ngược
 • Thực hành dạy đảo ngược
 • Quảng bá workshop đảo ngược của bạn

Thời gian học và địa điểm

Online (04/07/2023 – 27/07/2023): Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần 19.00 – 22.00

Giảng viên – Master Chris

Leave a Reply