Skip to main content

NỘI QUY PHÒNG TẬP

Đừng ngại liên hệ với chúng tôi khi bạn gặp phải bất cứ vấn đề nào liên quan đến nội quy phòng tập!

ĐĂNG KÝ LỚP

Đăng ký buổi tập trước ít nhất 15 phút trước khi bắt đầu lớp học.
Để đảm báo không gian lớp học, vui lòng đến sớm hơn 5 phút trước buổi học, các trường hợp đến muộn hơn 5 phút sẽ không được tham gia vào lớp học.
Bạn phải đăng ký lớp học hoặc các workshop dưới tên của mình.
Một hội viên không thể đăng ký cho nhiều người.

CHÍNH SÁCH HỦY VÀ BẢO LƯU

Chúng tôi không hoàn tiền khi bạn báo hủy lớp hoặc không tham gia lớp tập/workshop.
Thẻ thành viên và thẻ theo buổi không được hoàn trả.

MEMBERSHIP TERMS

3-Month Members may request a temporary suspension of their membership for up to 30 days during a 3-month contract.
Suspensions should be requested prior to the next auto-pay date.
Suspension & Termination requests must be made via email: info@omfactory.vn
Annual Members may request a one-time suspension of up to ONE MONTH per year.
Early termination of contract is subject to a fee of $30/month for every month remaining.
Early termination requests must be received in writing at least 15 days prior to next billing auto-pay cycle.