AERIAL YOGA TEACHER TRAINING COURSE

Fall 2019

OM Factory là trường Đào tạo chuyên sâu với rất nhiều chương trình Đào tạo Giáo viên cơ bản và mở rộng được hướng dẫn bởi các giáo viên dày dặn kinh nghiệm và các giảng viên khách mời làcác chuyên gia trong bộ môn Yoga.

50
Giờ

ĐÀO TẠO NÂNG CAO

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Các giáo viên, huấn luyện viên yoga đã hoàn tất chứng chỉ 200hr Yoga teacher training của bất cứ trung tâm thuộc hệ thống Yoga Alliance.  

PROGRAM OVERVIEW

OFSY’s 50-Hour Aerial Yoga Teacher Training (AYTT) is intended to give Certified Yoga Teachers the necessary tools to lead safe, intelligent and dynamic Aerial Yoga classes.

Dedicated students looking to deepen their knowledge and take their practice to a new level are also welcome to participate. Om Factory’s particular style of Aerial Yoga was developed over several years by its Core Aerial Faculty and continues to be shaped by our aerial community. It is heavily rooted in and inspired by a traditional yoga practice. Despite the eye- catching glitz of circus-inspired acrobatics, yoga is our meat & potatoes; circus is dessert.

MODULES
 1. Aerial Asana
 2. Aerial Alignment
 3. Embodied Anatomy
 4. Philosophy of Flight
 5. Teaching Skills
 6. Transitions
 7. Modifications,
 8. Assists & Adjustments
 9. Rigging & Safety

SCHEDULE

Schedule
Time
Teacher
Note
22/01 – 02/02/2019
Tuesday to Friday
18:30 -21:30
Kevin Bigger
Saturday & Sunday
18:30 -21:30
Kevin Bigger

LEAD TEACHERS

KEVIN BIGGER

Kevin completed his first teacher training with Boston’s Radiant Yoga School (Chanel Luck & Bonnie Argo) and was later whipped into proper shape by Schuyler Grant and all of the rad senior teachers at Kula Yoga Project here in New York. He currently studies with Iyengar Yoga teacher Nikki Costello (including The Enrichment Practice, a 300-Hour Advanced Teacher Training). At Om Factory, Kevin co-created OFSY’s Aerial Yoga Teacher Training Curriculum and is one of the lead teachers for the 200-Hour Vinyasa Teacher Training as well. In addition to his regular Vinyasa and Aerial Yoga classes at the studio, he has led trainings for Om Factory in Connecticut, China, South Korea, Taiwan, and Vietnam.

TUITION FEE

GIÁO VIÊN MỚI

100 GIỜ

Before 01/12/2018

$1,430

TỪNG PHẦN

$900

TOÀN PHẦN
After 01/12/2018

$1,900

TỪNG PHẦN

$1,166

TOÀN PHẦN
NHÂN VIÊN
GIÁO VIÊN FULL TIME
HỌC VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP CÁC KHOÁ ĐTGV
Before 01/12/2018

Contact

After 01/12/2018

Contact

Học phí đã bao gồm

 • Khóa học đào tạo giáo viên: tài liệu học tập; dụng cụ học tập, trà giải lao; đồ ăn nhẹ mỗi buổi học; bữa trưa thứ 7 và chủ nhật; nhận bằng Yoga Quốc tế.
 • Thẻ 3 tháng tập toàn thời gian các loại hình tại OM Factory.
 • Giáo trình Đào tạo giáo viên Yoga Vinyasa 300 giờ của OM Factory, phụ lục giải phẫu học, kỹ năng đứng lớp và các kiến thức khác.
 • Chương trình bổ trợ kỹ năng & kiến thức cho giáo viên mới tốt nghiệp, cơ hội để luyện tập kỹ năng đứng lớp qua cá lớp cộng đồng.
 • Chứng chỉ tốt nghiệp Khoá Đào tạo gíao viên Yoga 300 giờ của OM Factory cấp để đăng ký.
 • Giáo viên RYT – 500 giờ với Hiệp hội Yoga Quốc tế Alliance.

AYTT BENEFIT

 1. Bootcamp
 2. 3 months membership with unlimited classes at OM Factory Hanoi
 3. OFSY Aerial Yoga Teacher Training manual. 300+ pages. Includes over 160
 4. Aerial Yoga & Cirque poses, plus embodied anatomy, teaching skills & much more.
 5. Sample Aerial Sequences. Inspiration for new instructors.