Buổi Lẻ

Xem lịch học và kiểm tra chỗ trống trước khi đến bạn nhé!

Yoga Thảm

200.000

60 Phút

Có sẵn thảm tập

Yoga Bay

250.000

60 Phút

Bạn sẽ thực sự bất ngờ!

Lyra

400.000

60 Phút

Cho người tập có kinh nghiệm

Bungee

500.000

60 Phút

Cho người tập có kinh nghiệm

LỊCH TẬP HÀNG NGÀY

[hc-hmw snippet=”Mainpage—All-Locations—Daily”]

[hc-hmw snippet=”Mainpage—Tabs—BTX—Daily”]

[hc-hmw snippet=”Mainpage—Tabs—DTM—Daily”]