Gói Buổi

Đặt mục tiêu và tham gia số lượng lớp bạn muốn nhé!

10 Buổi

2.000.000

Từ 200.000đ/lớp

Trong 40 Ngày

20 Buổi

3.500.000

Còn 175.000đ/lớp

Trong 70 Ngày

30 Buổi

4.500.000

Chỉ còn 150.000đ/lớp

Trong 100 Ngày