Skip to main content

Học viên vui lòng book lịch trước ít nhất 1 ngày bằng cách book lớp qua ứng dụng Vibefarm, liên hệ lễ tân để được tạo tài khoản trên hệ thống của OMF.

Nếu Quý Hội viên có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: [reception.omfactory@gmail.com]

Mong được chào đón các bạn đến tập luyện trở lại tại Ngôi Nhà của OM Factory:

  • 59 Triệu Việt Vương – Hai Bà Trưng – Hà Nội
  • số 36A – Ngõ 67 Tô Ngọc Vân – Tây Hồ – Hà Nội
Lịch tập cơ sở Tô Ngọc Vân

—–

Lịch tập cơ sở Triệu Việt Vương

————-

Dear Value Customers,

OM Factory send you the schedule at our new studio (The Old Quarter Area) from 26 September to 2 October

OM Factory would like to thank all the members who have accompanied us with your sympathy during the past time. In this coming back, OM Factory would like to bring more wonderful experiences to you.

If you have any further questions or concerns, please contact us at email address: reception.omfactory@gmail.com. We will try to respond as soon as possible. We look forward to welcoming you back to practice at OM Factory’s New Home:

  • 59 Trieu Viet Vương – Hai Ba Trung – Ha Nôi
  • 36A – 67 To Ngoc Van – Tay Ho – Ha Noi